Back to All Events

DevFest Port-au-Prince

  • Banj Delmas 66 Haiti (map)

Devfest se yon festival teknolojik ki òganize nan kominote GDG yo nan lemonnantye. Nan evenman sa yo ou jwenn konferans sou pwodui ak sèvis Google yo, wòkchòp sou “Codelabs”, konpayi tèk ki ap prezante pwodui yo fè, devlopè lokal yo tou gen posiblite montre pwojè yo ap travay sou yo ak lòt aktivite ankò. DevFest bay devlopè yo posiblite pou rankontre youn lòt e aprann youn de lòt. Se yon bon moman kote yon moun ka evalye tèt li parapò ak eksperyans ki pataje yo, ak nouvo lide ki ap devlope, ak nouvo pwodui ki fèt.

Women Techmakers se yon pwojè GDG yo ap apiye, ki pwofite okazyon DevFest yo pou òganize sesyon ki ap ankouraje divèsite, enklizyon ak resous pou kominote ki pa twò reprezante nan sektè a. Nou ankouraje plis fi ak jèn fi patisipe nan sesyon sa yo!

N’ ap pote plis enfòmasyon pi devan sou #DevFest 2019

Devfest is a technological festival organized by GDG communities around the world. In these events, we find all kinds of activities. There are conferences around products and services developed by Google, workshops on Codelabs, technology companies expose their products, local developers present their projects. DevFest offers developers the opportunity to interact with each other, to learn from each other. This is an excellent opportunity to evaluate oneself about the experiences that are shared, new ideas that are developing and new products that exist.

Women Techmakers, a project supported by GDG communities, uses this event by organizing sessions that encourage: diversity, inclusion, resources. These sessions are dedicated to under-represented communities in the sector. That said, we encourage more women and girls to participate in these sessions.

You'll find out more about #DevFest 2019

Earlier Event: November 8
DevXpo
Later Event: December 27
Legacy Festival