Back to All Events

Goolge I/O

Google I/O se yon gwo evenman ke konpani Google fè nan Silicon Valley. Chak ane, yo rasanble developè pou vinn dekouvri nouvo pwodwi et ki inovasyon ke kompani an ap travay sou yo.

Google I/O Extended se yon opotinite pou developè toupatou patisipe nan experyans Google I/O a an dirèk de peyi pa yo. Pou premye fwa, Google Haiti ap pote Google I/O Extended an Ayiti.

- Patisipan yo ap jwenn aksè a yon fòmasyon pou devlopè sou zouti Google ak yon hackaton kap fèt de twa jou avan evenman

- Ou gen jiska 19 Avril pou enskri

Rezeve:

https://events.withgoogle.com/io-pap/

Earlier Event: May 5
Economy Challenge
Later Event: May 9
TechCamp Site Soley